عکسی از شبگردی های سیروان خسروی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شبگردی های سیروان خسروی در تاریکی است.شبگردی های سیروان خسروی با کاپشن است.شبگردی های سیروان خسروی در رستوران است.