عکسی از ظاهر ساده سیروان خسروی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر ساده سیروان خسروی زیباست.ظاهر ساده سیروان خسروی شیک است.ظاهر ساده سیروان خسروی خاص است.