عکسی که علی ضیا در ماشین لاکچریش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی ضیا در ماشین لاکچریش سلفی انداخته است.علی ضیا در ماشین لاکچریش عینک آفتابی زده است.علی ضیا در ماشین لاکچریش کمربند ایمنی بسته است.