عکسی از همسر شاهرخ استخری در کنار خواهرشوهرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.همسر شاهرخ استخری یک بلاگر است.همسر شاهرخ استخری در خانه اش است.همسر شاهرخ استخری دو دختر دارد.