عکسی از همسر شاهرخ استخری و خواهرشوهرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.همسر شاهرخ استخری سپیده بزمی پور است.همسر شاهرخ استخری اهل بلژیک است.همسر شاهرخ استخری دو تا دختر دارد.