عکس جدید از شاهرخ استخری و همسرش در بلژیک که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شاهرخ استخری و همسرش در مسافرت هستند.شاهرخ استخری و همسرش دو دختر دارند.شاهرخ استخری و همسرش سالهاست ازدواج کرده اند.