عکسی از سیاوش خیرابی با ریش و سبیل که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سیاوش خیرابی با عینک طبی است.سیاوش خیرابی بازیگر مشهور است.سیاوش خیرابی بازیگر خوش تیپ است.