عکسی از سیاوش خیرابی و دوستش در کافه که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سیاوش خیرابی و دوستش در حال صحبت هستند.سیاوش خیرابی و دوستش در حال چایی خوردن هستند.سیاوش خیرابی و دوستش کنار پنجره هستند.