دیدن عکسی جالب لذت بخش است. شما را به دیدن عکسی جالب دعوت می کنیم.


 مسابقه تانک ها در هفتمین دوره بازی های ارتش های جهان در مسکو /  EPA