به گزارش پارس نیوز، مهراب قاسم خانی این عکس را دراینستاگرامش منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (10)