عکسی از تیپ باشگاهی بابک جهانبخش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ باشگاهی بابک جهانبخش بنفش است.تیپ باشگاهی بابک جهانبخش ساده است.تیپ باشگاهی بابک جهانبخش شیک است.