عکسی از پیاده روی بابک جهانبخش با دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بابک جهانبخش با دوستش صمیمی است.بابک جهانبخش با دوستش در سفر است.بابک جهانبخش با دوستش خوشحال است.