عکسی از تاج زیبا سیما تیرانداز که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. سیما تیرانداز با لباس محلی است.چهره  سیما تیرانداز نصفه است. سیما تیرانداز بازیگر مشهور است.