عکسی از سیما تیرانداز با دوستان بازیگرش در هواپیما که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سیما تیرانداز با دوستان معروفش.سیما تیرانداز با دوستان در سفر.سیما تیرانداز با دوستان صمیمی است.