عکسی از حال خوب شبنم قلی خانی در دل جنگل که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شبنم قلی خانی با چشمانی بسته است.شبنم قلی خانی بازیگر مشهور است.شبنم قلی خانی با تیپ تابستانی است.