عکسی از نگاه پر مفهوم شبنم قلی خانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. شبنم قلی خانی بازیگر معروف است. شبنم قلی خانی با شال کرم رنگ است. شبنم قلی خانی بازیگر توانایی است.