عکسی از تیپ متفاوت شبنم قلی خانی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ متفاوت شبنم قلی خانی زیباست.تیپ متفاوت شبنم قلی خانی خوشرنگ است.تیپ متفاوت شبنم قلی خانی خاص است.