با شروع واکسیناسیون در کشور شاهد صف طولانی واکسیناسیون کرونا بودیم. مسئولان برای جلوگیری از صف طولانی واکسیناسیون کرونا مراکز بیشتری برای واکسیناسیون در نظر گرفتند. هنوز هم در برخی شهرها شاهد صف طولانی واکسیناسیون کرونا هستیم.


با تداوم موج پنجم کرونا در کشور، بسیاری از مردم با ترس از ابتلا به بیماری کرونا دلتا به مراکز واکسیناسیون در شهر اصفهان مراجعه کرده‌اند و برخی از آن‌ها بدون دریافت پیامک دعوت برای واکسیناسیون، در این مراکز حضور یافته‌اند.