عکسی از آرمان درویش با موهای کوتاه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.آرمان درویش بازیگر مشهور است.آرمان درویش بازیگر ملکه گدایان است.آرمان درویش مدل است.