عکسی از امیرمحمد زند در صبح پارسی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.امیرمحمد زند با لباس مشکی است.امیرمحمد زند در یک برنامه تلویزیونی است.امیرمحمد زند بازیگر مشهور است.