عکسی از شاهرخ استخری در آرایشگاه مشهور که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. شاهرخ استخری با ماسک است. شاهرخ استخری در کنار آرایشگرش است. شاهرخ استخری بازیگر مشهور است.