عکسی از خانواده شاهرخ استخری در خانه لاکچری اش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. خانواده شاهرخ استخری شاد هستند. خانواده شاهرخ استخری در کنار هم هستند. خانواده شاهرخ استخری شبیه هم هستند.