عکسی از بال های فرشته ای سامان صفاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سامان صفاری بازیگر جوان است.سامان صفاری بازیگر مشهور است.سامان صفاری با تیپ اسپرت است.