عکسی از  خانه ابدی علی سلیمانی که همسرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی سلیمانی هفته پیش درگذشت.علی سلیمانی بر اثر کرونا درگذشت.علی سلیمانی بازیگر مشهوری بود.