عکسی از پوستر جدید احسان خواجه امیری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.احسان خواجه امیری خواننده مشهور است.احسان خواجه امیری منتشر شده است.احسان خواجه امیری پسر خواننده مشهور است.