عکسی از پسر احسان‌ خواجه امیری در اتاقش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.پسر احسان‌ خواجه امیری عینکی است.اتاق پسر احسان‌ خواجه امیری زیباست.پسر احسان‌ خواجه امیری در حال بازی است.