عکسی از کودکی بانمک مهران رنجبر که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.کودکی بانمک مهران رنجبر با موهای کوتاه است.عکس کودکی بانمک مهران رنجبر قدیمی است.کودکی بانمک مهران رنجبر متعجب است.