عکسی از ماسک خاص مهران رنجبر که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.ماسک خاص مهران رنجبر طرحدار است.ماسک خاص مهران رنجبر برای جل.گیری از کروناست.ماسک خاص مهران رنجبر زیباست.