عکسی از تیپ متفاوت علی صادقی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ متفاوت علی صادقی با عینک آفتابی است.تیپ متفاوت علی صادقی با کلاه است.تیپ متفاوت علی صادقی خاص است.