عکسی  از تیپ خفن علی صادقی که به تازگی از خودش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ خفن علی صادقی با لباس آبی است.تیپ خفن علی صادقی با عینک آفتابی است.تیپ خفن علی صادقی با ماسک است.