عکسی از تنیس بازی کردن علی ضیا در باشگاه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تنیس بازی کردن علی ضیا با تی شرت است.تنیس بازی کردن علی ضیا با لباس سفید است.تنیس بازی کردن علی ضیا حرفه ای است.