عکسی از پویا امینی با لباس ورزشی در زمین فوتبال که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پویا امینی با لباس ورزشی آبی قرمز است.پویا امینی با لباس ورزشی فوتبالی است.پویا امینی با لباس ورزشی تی شرت و شلوارک است.