عکسی که علی مسعودی از چهره حال و‌چهارده سال پیش خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.علی مسعودی نویسنده است.علی مسعودی کارگردان است.علی مسعودی بازیگر است.