عکسی بی خوابی علی مسعودی در ارتفاعات تهران از که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بی خوابی علی مسعودی در شب است.بی خوابی علی مسعودی با کلاه.بی خوابی علی مسعودی در شب های تابستان.