عکسی که کیانوش‌ گرامی و پسرش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.کیانوش‌ گرامی و پسرش شبیه هستند.کیانوش‌ گرامی و پسرش با کلاه هستند.کیانوش‌ گرامی و پسرش با لباس اسپرت هستند.