عکسی از علیرضا طلیسچی با ماسک در ماشینش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.علیرضا طلیسچی با ماسک در ماشینش است.علیرضا طلیسچی با ماسک و لباس مشکی است.عکس علیرضا طلیسچی با ماسک سلفی است.