ما با پولی که با سختی بدست میاد چیزهای رو میخریم که بهشون نیاز نداریم تا آدم‌هایی رو تحت تاثیر قرار بدیم که از اونا خوشمون نمیاد!
کاش همه چیز برعکس بود...