در بازه زمانی 11 روزه از 27 آبان ماه تا 8 آذر ماه 16 هزار و 759 نفر ایرانی از مرزهای زمینی وارد ترکیه شدند که در همین ایام 16 هزار و 629 نفر به کشور برگشتند.

هفته گذشته بلک فرایدی یا همان جمعه سیاه که فرصتی برای خرید با تخفیف‌های چند ده درصدی است با استقبال عجیب ایرانی‌ها از مراکز خرید ترکیه مواجه شد به طوری که هزاران ایرانی از مرزهای زمینی برای خرید در این ایام ویژه خود را به مقاصد مختلف رساندند که گویا پرازدحام ترین و پرطرفدارترین مقصد در این برای ایرانی‌ها مراکز تجاری وان در ترکیه بوده و جمعیت قابل توجهی از ایرانی‌ها از مرز رازی خود را به مراکز خرید وان رساندند.

روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران در گفت‌وگو با ایلنا درباره ورود و خروج مسافران ایرانی از مرزهای ایران به ترکیه در هفته گذشته اظهار داشت:‌از سه مرز مشترک ایران و ترکیه از جمله مرزهای سرو، بازرگان و رازی امکان ورود و خروج مسافر وجود دارد که معمولا از دو مرز بازرگان و رازی تردد مسافر رایج‌تر است.

وی گفت: در بازه زمانی 11 روزه از 27 آبان ماه تا 8 آذر ماه 16 هزار و 759 نفر ایرانی از مرزهای زمینی وارد ترکیه شدند که در همین ایام 16 هزار و 629 نفر به کشور برگشتند.

لطیفی ادامه داد: عمده جمعیت برگشتی در 3 روز 6، 7 و 8 آذر ماه به کشور برگشتند که در این ایام 6023 نفر از مرز رازی، 615 نفر از مرز سرو و 1296 نفر از مرز بازرگان به کشور برگشتند.

27 آبان ماه تا 8 آذر 5169 نفر ایرانی از مرز بازرگان خارج شدند و در این بازه زمانی 4959 نفر از مرز بازرگان به کشور برگشتند. همچنین از مرز سرو 2128 ایرانی از این مرز به ترکیه رفتند و 2355 نفر ایرانی از همین مرز به کشور بازگشتند.

وی گفت: همچنین در این بازه زمانی 9462 نفر ایرانی به ترکیه رفتند و در همین ایام 9315 نفر به کشور بازگشتند.

وی با اشاره به آمار ترددها از دو مرز مهم مسافری رازی و بازرگان در هفته گذشته گفت: در روز پنج شنبه 27 آبانماه تعداد مسافر ورودی ایرانی از مرز رازی 366 نفر و تعداد مسافر خروجی ایرانی 423 نفر بوده است همچنین در مرز بازرگان تعداد ورود مسافر ایرانی 391 مسافر و تعداد خروج مسافر ایرانی 352 مسافر بوده است.

وی افزود: در روز جمعه تعداد مسافر ورودی ایرانی از مرز رازی به 637 نفر و تعداد مسافر خروجی ایرانی از این مرز به 299 نفر رسید همچنین در روز جمعه 28 آبانماه تعداد مسافر ورودی ایرانی از مرز بازرگان 491 نفر و تعداد مسافر خروجی ایرانی 375 نفر بوده است.

سخنگوی گمرک ایران گفت: در روز یکشنبه سی‌ام آبانماه از مرز رازی 294 مسافر ایرانی خارج شدند و همچنین 394 مسافر ایرانی وارد این مرز شدند. همچنین در مرز بازرگان تعداد ورود مسافر ایرانی 327 نفر و تعداد خروج مسافر ایرانی 337 نفر بوده است. در روز دوشنبه یکم آذرماه 444 مسافر ایرانی از مرز رازی خارج شدند و همچنین 244 مسافر ایرانی وارد مرز رازی شدند. همچنین در روز دوشنبه از مرز بازرگان 485 مسافر ایرانی خارج و 395 مسافر ایرانی از این مرز وارد کشور شدند.

لطیفی ادامه داد: در روز سه‌شنبه دوم آبانماه شاهد افزایش خروج مسافر ایرانی از مرز رازی بودیم به طوری که 726 مسافر از این مرز خارج و 276 مسافر وار این مرز شدند. در مرز بازرگان هم دوم آبانماه 551 مسافر خارج و 364 مسافر ایرانی وارد شدند.

وی تاکید کرد: روز چهارشنبه سوم آبانماه خروج مسافر ایرانی از مرز رازی به دو هزار و 544 مسافر رسید در حالی که 222 مسافر ایرانی از این مرز وارد ایران شده است. همچنین در مرز بازرگان هم در سوم آبانماه 589 مسافر ایرانی خارج و 477 مسافر ایرانی وارد شدند.

لطیفی ادامه داد: در روز پنجشنبه چهارم آبانماه از مرز رازی دو هزار و 611 مسافر ایرانی خارج شدند که در مقابل 226 مسافر ایرانی از این مرز وارد کشور شدند. همچنین از مرز بازرگان در چهارم آبانماه 461 مسافر ایرانی خارج و 213 مسافر ایرانی وارد شدند.

به گفته سخنگوی گمرک ایران در روز جمعه پنجم آبانماه تعداد مسافر خروجی ایرانی به ترکیه 535 نفر و تعداد مسافر ایرانی ورودی به کشور 526 نفر بوده است همچنین در این تاریخ 583 مسافر ایرانی از مرز بازرگان وارد کشور شدند و 394 مسافر ایرانی هم از کشور خارج شدند.

 

منبع: عصر ایران