برخی برای رفع بلا ذبح مرغ انجام می دهند. ذبح مرغ یهودیان را در تصویر می بینید. ظاهرا ذبح مرغ در ادیان دیگر هم انجام می شود.


ذبح مرغ در مراسم مذهبی یهودیان در محله ای در سرزمین های اشغالی انجام شده است که تصویر ان را می بینید.

 
 

مطالب پیشنهادی از سراسر وب