سگی مهربان، هنگام ذبح یک مرغ، با بی‌تابی فراوان و گرفتن دست صاحبش، سعی می‌کند که مانع از ذبح او شود.

در ادامه، فیلم لحظه تلاش این سگ مهربان ، برای جلوگیری از قربانی شدن مرغ را مشاهده می‌کنید.