کشتی مرسر استریت چند روز گذشته در دریای عمان مورد حمله قرار گرفته است و دو خدمه آن طی این حمله کشته شده اند. اسرائیل میگوید که ایران پشت حمله به کشتی مرسر استریت در دریای عمان بوده است.

سفیر ایران ادعای دولت انگلیس در مورد مداخله جمهوری اسلامی در ماجرای حمله به کشتی صهیونیستی « مرسر استریت» در دریای عمان را «ناپخته و شتابزده» توصیف کرد.

به گزارش ایرنا، محسن بهاروند که روز دوشنبه به وزارت خارجه انگلیس فراخوانده شده بود به «اندرو انگلند» خبرنگار سیاست خارجی روزنامه فایننشال تایمز گفت: واکنش لندن در این باره و متهم کردن ایران بدون داشتن مدارک و مستنداتی در این زمینه،شتابزده و ناپخته بود. در غرب آسیا تنش های زیادی وجود دارد از یمن و افغانستان گرفته تا سوریه و لبنان،چرا انگلیس باید در این منطقه پرتنش، با شتاب و بدون ارائه مدارک و مستندات ایران را متهم کند؟ در منطقه ما بازیگر تجاوزگری مانند رژیم اسرائیل وجود دارد که هر لحظه آماده است اقدامی علیه سایر کشورها انجام دهد.رژیمی که استاد تجاوزگری به دیگران و متهم کشورهای دیگر در این زمینه است.