خبرگزاری رویترز به نقل از رئیس کنست رژیم صهیونیستی خبر داد که رای‌گیری درباره کابینه جدید این رژیم که توسط «یائیر لاپید» رئیس حزب یش عاتید تشکیل خواهد شد،‌ هفته آینده انجام می‌شود.