«دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری روسیه ( کرملین ) امروز دوشنبه اعلام کرد که هیچ برنامه ای برای تماس رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در نشست تغییرات اقلیمی وجود ندارد.