روزنامه نگار معروف کویتی امروز درصفحه کاربری خود در توییتر از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواست در بازسازی سوریه مشارکت کنند.

«احمد الجار الله» گفت: «پس از گذشت بیش از 10 سال از آغاز جنگ در سوریه چه چیزی مانع از برقراری روابط عربستان با سوریه می‌شود.»

روزنامه نگار کویتی ادامه داد: «ده سال جنگ تروریسم، سوریه را نابود کرد و کسی پیروز نشد. صادقانه بگویم. ما کسانی هستیم که به شام ​​حمله کردیم. با کسانی که خیال بافی می‌کردند درباره اینکه این کشور، سرنوشت و ظرفیت‌های آن را تحت حکومت و کنترل خود داشته باشند.»

الجار الله گفت: «باید به سوریه بازگردیم و از طریق مشارکت در بازسازی آن، جبران گناهانمان را کنیم.»

او افزود: «درباره عربستان این کشور که ستون خیمه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است، چه چیزی مانع از سرگیری روابط آن با شام می‌شود؟.»

احمد جارالله روزنامه نگار روزنامه «السیاسة» کویت است که البته به نوشتن مقالات علیه ایران و راه اندازی موج جدیدی از اتهامات علیه ایران نیز شناخته شده است به طوری که این روزنامه به پایگاه بیان مواضع ضدایرانی تبدیل شده است.