به گزارش پارس نیوز، 

خبرگزاری آلمان در گزارشی اعلام کرد که دولت کویت استعفای چهار وزیر را پذیرفته است.

این چهار وزیر عبارتند از: هندالصبیح، وزیر کار و امور اجتماعی، بخیت الرشیدی، وزیر نفت، عادل الخرافی، وزیر امور پارلمان و حسام الرومی، وزیر کار.