به گزارش پارس نیوز، 

رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند «بنیاد دونالد ترامپ» که به مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی سیاسی با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات متهم شده قبول کرده منحل شود. 

پیش از این دادستان کل نیویورک اعلام کرده بود از «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا بنیاد خیریه او و سه فرزندش شکایت کرده است. 

انحلال این موسسه یکی از موارد مطرح‌شده در شکایت دادستان کل نیویورک را فیصله می‌دهد. در این شکایت ادعا شده بود ترامپ و فرزندانش از معافیت مالیاتی این بنیاد سوءاستفاده کرده و قوانین مربوط به تبلیغات انتخاباتی را نقض کرده‌اند.