به گزارش پارس نیوز، 

یتسحاق بریک به اعضای کمیته روابط خارجی و امنیت کنست گفته است: سران ارتش در خصوص آمادگی ارتش برای جنگ حقیقت را به شما نمی گویند.

کمیسر شکایات نظامیان رژیم صهیونیستی در گزارش خود نسبت به بحران نیروی انسانی در ارتش رژیم صهیونیستی و نیز نقص در انبار کردن و حفاظت از تانک ها و خودروهای زرهی هشدار داده است.

وی با تشریح نواقص موجود در بدنه ارتش رژیم صهیونیستی افزوده است: درون ارتش شکاف های بزرگی در زمینه های مختلف از جمله شکاف میان نیروی انسانی و ماموریت هایی که به آن ها محول می شود، وجود دارد.

بریک همچنین از برنامه های «گادی آیزنکوت» رئیس ستاد ارتش رژیم انتقاد کرده و این برنامه ها مسبب ایجاد بحران در نیروی انسانی ارتش عنوان کرده است که بر توانایی ارتش در اجرای ماموریت هایش اثر گذاشته است.

در این گزارش از سران ارتش رژیم صهیونیستی خواسته شده تا با بازدید از مراکز نظامی و پادگان ها، مشکلات نظامیان صهیونیستی را از نزدیک بشنوند. 

کمیسر شکایات نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین افزوده است برای بهبود وضعیت ارتش نیاز به اصلاحات اساسی است.

وی پیش تر در گزارش سالانه خود فاش کرده بود که ارتش این رژیم در شرایط کنونی آمادگی برای جنگ ندارد و با بحران شدید فرمانده در صفوف بالای ارتش مواجه است.

یکشنبه هفته گذشته گروهی از کماندوهای ارتش رژیم صهیونیستی با خودرویی غیرنظامی وارد منطقه ای درشرق خان یونس شده و 'نوربرکه' از فرماندهان گردان های شهید عزالدین قسام را به شهادت رسادند.

پس ازلو رفتن عملیات، نیروهای مقاومت با نظامیان صهیونیست درگیر شدند. به دنبال این جنایت، جنگنده‌های ارتش صهیونیستی اقدام به پشتیبانی از نظامیان این رژیم کرده و شرق خان‌ یونس را بمباران کردند تا این نیروها بتوانند عقب‌ نشینی کنند. در نتیجه این بمباران‌ها شماری از مبارزان فلسطینی به شهادت رسیدند. 

پس از وقایع یکشنبه شب و حملات موشکی از غزه به سوی سرزمین های اشغالی مقام های صهیونیستی در نهایت روز سه شنبه به آتش بس با نیروهای مقاومت تن دادند.