به گزارش پارس نیوز، 

این موضوعات در کنار رقابت های درون حزبی دمکرات ها و جمهوریخواهان بر سر ریاست مجلس نمایندگان و سنا، بر این نشست کوتاه کنگره مسلط خواهد بود که میان انتخابات میان دوره ای هفته گذشته و آغاز دوره تازه کنگره 2019- 2020 در ژانویه قرار دارد. 

با اینکه رای دهندگان آمریکایی در این انتخابات با حفظ تسلط جمهوریخواهان بر سنا، به اکثریت آنان در مجلس نمایندگان پایان دادند و به دمکرات ها سپردند، جمهوریخواهان تا ژانویه تسلط خود را بر هر دو مجلس حفظ خواهند کرد و تغییری واقعی رخ نخواهد داد، گرچه دمکرات ها از هم اکنون چالش ها را برای رقیبان خود در حزب دیگر و دونالد ترامپ رئیس جمهوری جمهوریخواه افزایش داده اند.

به گفته اعضای کنگره و دستیارانشان، موضوع اصلی این نشست کنگره، بررسی و تصویب لایحه هزینه های دولت خواهد بود، هرچند برخی قانونگذاران مانند گذشته امیدوارند که موضوعات دیگری را به این لایحه بیفزایند. برای نمونه دمکرات ها و برخی جمهوریخواهان می خواهند مصوبه ای در باره بازداشتن ترامپ از ایجاد مانع یا پایان دادن به فعالیت مولر را به این لایحه اضافه کنند که ریاست گروه تحقیق در باره مداخله روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری2016 آمریکا و دریافت کمک احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ از مسکو برای پیروزی وی در این انتخابات، برعهده دارد.

ترامپ جمهوریخواه بارها با اشاره به تحقیقات مولر به عنوان توهمات، دریافت کمک خود یا دستیارانش را از روسیه تکذیب کرده و مسکو نیز دخالت در این انتخابات را رد کرده است. 

نگرانی دمکرات ها و برخی جمهوریخواهان از این موضوع است که ترامپ به اقداماتی برای برکناری مولر یا ایجاد محدودیت های عمده برای فعالیت وی به عنوان بازرس ویژه این تحقیقات ایجاد کند. ترامپ هفته گذشته با وادار کردن جف سشنز دادستان کل و وزیر دادگستری به کناره گیری، ماتیو ویتکر را به عنوان کفیل دادستان کل جانشین وی کرد که بر تحقیقات مولر نیز نظارت دارد. وی گفته است که این تحقیقات بسیار گسترده شده است. 

سناتور دمکرات ریچارد بلومنتال به رویترز گفته است که اقدام حقوقی را علیه انتصاب ویتکر بررسی می کند. 

از سوی دیگر ترامپ تهدید کرده در صورتی که کنگره مبلغ بیش از 20 میلیارد دلار هزینه ساخت دیوار مرزی میان خاک آمریکا و مکزیک را تصویب نکند که از وعده های اصلی وی مبارزه انتخاباتی بوده، اختصاص بودجه به برخی سازمان های فدرال را متوقف کند که موجب اختلال در فعالیت های آنها خواهد شد. جمهوریخواهان ودمکرات های سنا و مجلس نمایندگان همچنین در حالی باید رهبران تازه ای برگزینند که نانسی پلوسی رهبر دمکرات های کنگره در 16سال گذشته، در انتخابات غیرعلنی درون حزبی 28 نوامبر، تلاش نیرومندی برای به عهده گرفتن دوباره ریاست مجلس نمایندگان کرده است. وی از 2007 تا 2011 رئیس مجلس نمایندگان بود که دومین جایگاه نیرومند در سلسله مراتب جانشینی اضطراری رئیس جمهوری پس از معاون وی به شمار می رود.