به گزارش پارس نیوز، 

این روزنامه در گزارشی از زندانی بودن ترکی بن عبدالله، یکی از اعضای برجسته خاندان سلطنتی و پسر ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان سعودی و تعداد زیادی از نخبگان اقتصادی و تجاری این کشور از سال گذشته تاکنون خبر داد.

ترکی بن عبدالله فرماندار قدرتمند استان ریاض بود و پیش از آن نیز مدیر بنیاد ثروتمند ملک عبدالله بوده که کار‌های خیریه زیادی در سرتاسر جهان انجام داده است.

ترکی بن عبدالله یکی از چهره‌های ناشناخته از ثروتمندان سعودی است که با گذشت یک سال پس از موج بازداشت گسترده چهره‌های برجسته سعودی به دستور محمد بن سلمان، ولیهد عربستان که به بهانه مبارزه با فساد انجام شد، همچنان محبوس هستند.

اوایل سال ۲۰۱۸ دادستان عمومی عربستان اعلام کرد که ۵۶ نفر در بازداشت هستند که برخی از آن‌ها تحت تحقیقات قضایی قرار دارند.

محمد بن سلمان در مصاحبه با بلومبرگ در ماه گذشته گفته بود که در حال حاضر فقط ۸ نفر دیگر در بازداشت هستند. وی جزئیات بیشتری ارائه نکرد جز اینکه گفت، آن‌ها در اختیار سیستم قضایی عربستان سعودی هستند.

واشنگتن در ادامه نوشت، اما برخی منابع آگاه و آشنا به موضوع میگویند که تعداد افرادی که همچنان در بازداشت هستند بیشتر است و حدود ۴۵ نفر هستند.

برخی از این چهره‌های برجسته و مشهور از جمله ولید بن طلال با مصالحه و تسویه مالی با دولت ریاض اخیرا آزاد شدند.