به گزارش پارس نیوز، 

بر اساس دستور شیخ تمیم «عیسی بن سعد الجفالی النعیمی» به عنوان وزیر دادگستری، «عبدالله بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی» به عنوان وزیر محیط زیست و شهرداری ، «علی بن احمد الکواری» به عنوان وزیر تجارت و صنعت، «یوسف بن محمد العثمان فخرو» به عنوان وزیر توسعه اداری و کار و امور اجتماعی و «سعد بن شریده الکعبی» به عنوان وزیر انرژی تعیین شدند.

نکته مهم در مورد وزیران جدید این است که هیچکدام از آنها از خاندان حاکم ( آل ثانی ) نیستند.

این گزارش می افزاید: همچنین بر اساس دستور امیر قطر ، «حسن بن لحدان الحسن المهندی» به عنوان رئیس دادگاه استیناف و «مسعود بن محمد العامری» به عنوان مشاور رئیس دفتر معاون امیر قطر انتخاب شدند.